ประกันการเดินทาง

ค้นหากรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองการเดินทางของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย หากเปรียบเทียบโปรแกรมประกันการเดินทางต่าง ๆ คุณจะพบว่าโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาดให้ความคุ้มครองในระดับที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณจะหาประกันการเดินทางเพื่อไปดำน้ำ นักดำน้ำมักจะไม่ตระหนักถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีประกันภัยแบบพิเศษ เช่นเดียวกับความจำเป็นที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการดำน้ำในประเทศที่ห่างไกล โดยเฉพาะที่ซึ่งมีความรู้ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ

ทำไมต้องเป็นไดฟ์อัซชัวร์?

เรามีความเชี่ยวชาญด้านการประกันเกี่ยวกับการดำน้ำและดำเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เราร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับทีมแพทย์ดำน้ำของดยุค ไดฟ์ เมดิซิน แห่งมหาวิทยาลัยดยุค นอร์ธ แคโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมิกา
เพื่อให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่สมาชิกโดยมืออาชีพที่ดีที่สุดในสาขานี้ เราเข้าใจความต้องการของนักดำน้ำเป็นอย่างดี ทำให้แผนของเรารวมความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการดำน้ำ สิทธิประโยชน์ของการประกันการเดินทาง และสิทธิประโยชน์จากการประกันที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่เหมือนใคร ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแผนประกันของเราและเราเป็นผู้ให้บริการเท่านั้น

Dive&Travel และ Dive&Travel Plus

ไดฟ์อัซชัวร์นำเสนอแผนประกันการเดินทาง 2 รูปแบบเพื่อประกันอุบัติเหตุจากการดำน้ำและการเดินทางโดยทั่วไปได้
อย่างครอบคลุมและกว้างขวางที่สุด นอกจากนี้ แผนทั้งสองยังรวมสิทธิประโยชน์มากมายที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำโดยเฉพาะ เช่น ความคุ้มครองการสูญเสียวันดำน้ำและการยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวน Dive&Travel Plus ยังให้ความคุ้มครองที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเดินทางบนเรือที่พักค้างแรม แผนนี้ต่างจากโปรแกรมประกันการเดินทางทั่วไปตรงที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางหากคุณพลาดเที่ยวเรือขาออก
อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือเมื่อคุณต้องยกเลิกการเดินทางเพราะคุณไม่สามารถดำน้ำได้ด้วยสาเหตุ
ทางการแพทย์แต่ยังคงมาสุขภาพที่ดีอยู่

โปรดดูตารางด้านล่างนี้เพื่อดูว่าแผนประกันทั้งสองรูปแบบครอบคลุมอะไรบ้าง

Dive&Travel
การเคลื่อนย้ายทางแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน – ทั่วโลก
$250,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การรักษาพยาบาล
$250,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อุปกรณ์ดำน้ำสูญหาย
$2,500 ดอลลาร์สหรัฐ
สัมภาระสูญหาย
$1,500 ดอลลาร์สหรัฐ
ความล่าช้าของสัมภาระ/อุปกรณ์ดำน้ำ
$100/700 ดอลลาร์สหรัฐ
การส่งศพกลับประเทศ
$10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อเหตุผลที่ไม่ใช่ทางการแพทย์
$1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การยกเลิกและลดจำนวนวันในการเดินทางอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ การบาดเจ็บ/เสียชีวิตของบุคคลที่ได้รับการรับรองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การไร้ความสามารถทางการแพทย์ในการดำน้ำ
$7,500/3,750 ดอลลาร์สหรัฐ
เฮอร์ริเคน/ไต้ฝุ่น (และอื่น ๆ)
ได้รับการคุ้มครอง
ความล่าช้าในการเดินทาง
$500 ดอลลาร์สหรัฐ
การพลาดการออกเดินทาง/การเชื่อมต่อ
$500 ดอลลาร์สหรัฐ
การพลาดเที่ยวเรือที่เดินทางโดยพักค้างแรมขาออก
-
การสูญเสียวันดำน้ำอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ ความชำรุดทางเครื่องกลของเรือที่เดินทางโดยพักค้างแรม ความชำรุดของเครื่องจ่ายอากาศ การบาดเจ็บของผู้โดยสารอื่นบนเรือที่เดินทางโดยพักค้างแรม
-
การสูญเสียวันดำน้ำอันเนื่องมาจากการไร้ความสามารถทางการแพทย์ในการดำน้ำ
$100/500 ดอลลาร์สหรัฐ
การสูญเสียวันดำน้ำอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ
$150/450 ดอลลาร์สหรัฐ
Dive&Travel Plus
การเคลื่อนย้ายทางแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน – ทั่วโลก
$500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การรักษาพยาบาล
$1,000,000
อุปกรณ์ดำน้ำสูญหาย
$5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สัมภาระสูญหาย
$2,500 ดอลลาร์สหรัฐ
ความล่าช้าของสัมภาระ/อุปกรณ์ดำน้ำ
$100/1,500ดอลลาร์สหรัฐ
การส่งศพกลับประเทศ
$25,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อเหตุผลที่ไม่ใช่ทางการแพทย์
$1,500 ดอลลาร์สหรัฐ
การยกเลิกและลดจำนวนวันในการเดินทางอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ การบาดเจ็บ/เสียชีวิตของบุคคลที่ได้รับการรับรองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การไร้ความสามารถทางการแพทย์ในการดำน้ำ
$10,000/5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เฮอร์ริเคน/ไต้ฝุ่น (และอื่น ๆ)
ได้รับการคุ้มครอง
ความล่าช้าในการเดินทาง
$1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การพลาดการออกเดินทาง/การเชื่อมต่อ
$1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การพลาดเที่ยวเรือที่เดินทางโดยพักค้างแรมขาออก
10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การสูญเสียวันดำน้ำอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ ความชำรุดทางเครื่องกลของเรือที่เดินทางโดยพักค้างแรม ความชำรุดของเครื่องจ่ายอากาศ การบาดเจ็บของผู้โดยสารอื่นบนเรือที่เดินทางโดยพักค้างแรม
250/1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การสูญเสียวันดำน้ำอันเนื่องมาจากการไร้ความสามารถทางการแพทย์ในการดำน้ำ
$250/1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การสูญเสียวันดำน้ำอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ
$200/1,000 ดอลลาร์สหรัฐ