FAQ

โปรแกรมและความคุ้มครอง

ถาม: ฉันต้องเป็นสมาชิกไดฟ์อัซชัวร์ก่อนซื้อโปรแกรมหรือไม่?

ตอบ: ค่าสมาชิกรวมอยู่ในราคาโปรแกรมแล้ว เท่ากับว่าคุณจะกลายเป็นสมาชิกทันทีเมื่อทำการซื้อโปรแกรม

ถาม: ฉันจะสร้างบัญชีไดฟ์อัซชัวร์ได้อย่างไร?

ตอบ: เมื่อคุณลงทะเบียนในแผนสมาชิกแผนใดแผ่นหนึ่ง คุณจะถูกขอให้แจ้งที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน เมื่อจบขั้นตอน บัญชีของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและคุณจะได้รับอีเมล์ต้อนรับพร้อมด้วยรายละเอียดที่ต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบ

ถาม: โปรแกรมการเดินทางของไดฟ์อัซชัวร์มีความแตกต่างอย่างไร?

ตอบ: สิ่งที่แตกต่างจากโปแกรมการประกันการเดินทางอื่น ๆ คือ โปรแกรมการเดินทางเพื่อดำน้ำของเราให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุจากการดำน้ำอย่างครบถ้วน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับนักดำน้ำ เช่น การสูญเสียวันดำน้ำและข้อกำหนดต่อท้ายเกี่ยวกับการเดินทางโดยค้างแรมบนเรือ นักดำน้ำที่ไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุการดำน้ำต่างหากจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากความคุ้มครองจากโปรแกรมการเดินทางเพื่อดำน้ำของเราเช่นกัน โปรดทราบว่าแผนประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองคุณในขณะที่คุณดำน้ำและเดินทางนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของคุณเท่านั้น

ถาม: Single Trip vs Multi Trip: ฉันควรเลือกวันเริ่มต้นวันไหน?
ตอบ: สำหรับความคุ้มครองแบบเที่ยวเดียว ให้เลือกวันที่แน่นอนของการเดินทางของคุณเมื่อคุณวางแผนที่จะออกจากบ้านและเมื่อคุณวางแผนที่จะกลับ
สำหรับความคุ้มครองแบบหลายเที่ยว ให้เลือกวันที่ที่คุณต้องการให้ความคุ้มครองการยกเลิกของคุณเริ่มต้น โดยไม่คำนึงถึงวันออกเดินทางของคุณ หากคุณเลือกวันที่เริ่มต้นในอนาคต คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองสำหรับการยกเลิกจนถึงวันนั้น โปรดเลือกอย่างระมัดระวัง!

ถาม: โปรแกรมมีการจำกัดความลึกหรือไม่?

ตอบ: ไดฟ์อัซชัวร์ไม่มีการจำกัดความลึก (ตราบใดที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและระเยียบปฏิบัติ และนักดำน้ำได้รับการรับรองตามนั้น) ทั้งนี้ คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองสำหรับดำน้ำที่ความลึกเกินกว่าระดับที่คุณได้รับการรับรอง

ถาม: การรักษาในห้องกดบรรยากาศและการเคลื่อนย้ายมีค่าใช่จ่ายเท่าไหร่?

ตอบ: การรักษาในห้องกดบรรยากาศและการเคลื่อนย้ายอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการบาดเจ็บและระยะทางในการเคลื่อนย้ายสมาชิก

ถาม: ไดฟ์อัซชัวร์ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่อยู่ในรายชื่อได้รับการอนุมัติก่อนใช่หรือไม่?

ตอบ: เราสามารถชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการทุกราย

ถาม: คำว่า “ประเทศที่เป็นถิ่นพำนัก” หมายถึงอะไร?

ตอบ: ประเทศที่เป็นถิ่นพำนัก หมายถึง ประเทศที่คุณใช้เวลาพักอาศัยอยู่อย่างน้อย 180 วันต่อปี ไม่ว่าคุณจะถือสัญชาติใดหรือหนังสือเดินทางของประเทศใดก็ตาม

ถาม: แผนประกันของไดฟ์อัซชัวร์มีการจำกัดอายุหรือไม่?

ตอบ: แผนประกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับการดำน้ำของไดฟ์อัซชัวร์ให้ความคุ้มครองแก่นักดำน้ำที่มีอายุอย่างน้อย 8 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี

สำหรับแผนการเดินทางเพื่อดำน้ำของเรา เราให้ความคุ้มครองผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป

ถาม: ฉันสามารถซื้อโปรแกรมของคุณโดยไม่ได้ดำน้ำได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ โปรแกรมการเดินทางของเราให้ความคุ้มครองเรื่องการยกเลิก การขัดข้อง และการเดินทางอื่น ๆ เช่นเดียวกับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่เกี่ยวกับการดำน้ำ การประกันการเดินทางเป็นการคุ้มครองการลงทุนของคุณ และครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ อีกทั้งยังคุ้มครองกระเป๋าหาย ความล่าช้าในการเดินทาง
การขาดการเชื่อมต่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ถาม: มีส่วนลดสำหรับการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อการดำน้ำหรือไม่?

ตอบ: มี โปรแกรมประกันการเดินทางแบบเที่ยวเดียวของเรามีอัตราส่วนลดสำหรับการเดินทางที่ไม่ใช้เพื่อการดำน้ำหรือสำหรับสมาชิกครอบครัวที่ไม่ได้ดำน้ำด้วย

ถาม: ถ้าฉันใช้ไมล์สะสมเพื่อซื้อตั๋ว ฉันต้องรวมตั๋วเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเดินทางด้วยหรือไม่?

ตอบ: ไม่ต้อง คุณควรรวมเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกคืนได้และมีหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น

ถาม: ฉันสามารถรวมสมาชิกครอบครัวเข้าไปในแผนประกันแม้ว่าจะมีที่อยู่ต่างกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกครอบครัวดังล่าวควรพักอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกับคุณ

ถาม: ค่าประกันการเดินทางเท่าไหร่?

ตอบ: เบี้ยประกันสำหรับโปรแกรมการเดินทางของเราได้รับการคำนวณตามค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระยะเวลา และอายุของสมาชิก จึงทำให้ราคาแตกต่างกันไป คุณสามารถขอรับใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วและง่ายดายได้จากระบบการเสนอราคาออนไลน์ของเราที่หน้าแรกของเว็บไซต์ไดฟ์อัซชัวร์ www.diveassure.com

ถาม: ฉันคิดว่าตัวเองพร้อมซื้อแล้ว วิธีการซื้อโปรแกรมที่ดีที่สุดคืออะไร?

ตอบ: หากคุณต้องการซื้อโปรแกรม คุณสามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองโดยใช้ระบบการเสนอราคาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ไดฟ์อัซชัวร์ www.diveassure.com หรือโทรหาทีมสนับสนุนลูกค้าของเราที่หมายเลขภายในประเทศที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

ถาม: เวลาที่เหมาะที่สุดในการซื้อประกันการเดินทางคือช่วงไหน?

ตอบ: คุณควรซื้อประกันการเดินทางทันทีที่คุณชำระค่ามัดจำการเดินทางแล้วเพื่อคุ้มครองการลงทุนของคุณ

ถาม: เมื่อไหร่ที่ถือว่าสายเกินกว่าจะซื้อประกันการเดินทาง?

ตอบ: คุณสามารถซื้อประกันการเดินทางได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์บางประการได้หากคุณซื้อความคุ้มครองน้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อน
ที่เกี่ยวกับโปรแกรมโดยละเอียดอีกครั้ง

ถาม: มีส่วนลดสำหรับการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อการดำน้ำหรือไม่?

ตอบ: มี โปรแกรมประกันการเดินทางแบบเที่ยวเดียวของเรามีอัตราส่วนลดสำหรับการเดินทางที่ไม่ใช้เพื่อการดำน้ำหรือสำหรับสมาชิกครอบครัวที่ไม่ได้ดำน้ำด้วย

ถาม: ฉันสามารถลงทะเบียนเป็นกลุ่มได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ กลุ่มจำนวนสิบคนหรือมากกว่าจะได้รับส่วนลดร้อยละ 10 ในการลงทะเบียนกลุ่ม เราต้องได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสมาชิก ซึ่งรวมถึง ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ หากคุณต้องการทราบข้อมูลและลงทะเบียน
โปรดติดต่อเรา

ถาม: ฉันจะเลือกจำนวนที่ยกเลิกได้อย่างไร? และรวมอะไรบ้าง?

ตอบ: เมื่อเลือกความคุ้มครองการยกเลิก ให้เลือกรายการซื้อทั้งหมดที่ไม่สามารถคืนเงินได้ซึ่งเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณต้องการเรียกร้องคืนในกรณีที่การเดินทางของคุณถูกยกเลิก

ถาม: แล้วถ้าฉันมีปลายทางมากกว่าหนึ่งที่ล่ะ?

ตอบ: เมื่อลงทะเบียนความคุ้มครองการเดินทางเที่ยวเดียว ให้เลือกปลายทางที่คุณจะใช้เวลามากที่สุดอยู่ที่นั่น คุณจะได้รับความคุ้มครองตลอดวันที่คุ้มครองโดยไม่ว่าคุณจะเลือกประเทศปลายทางที่ใดก็ตาม

ถาม: ฉันต้องเลือกข้อกำหนดต่อท้ายการเดินทางโดยค้างแรมบนเรือเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในช่วงที่ค้างแรมบนเรือหรือไม่?

ตอบ: ข้อกำหนดต่อท้ายการเดินทางโดยค้างแรมบนเรือเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นได้บนเรือ คุณจะได้รับความคุ้มครองเมื่ออยู่บนเรือในส่วนของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการดำน้ำและการเดินทางโดยทั่วไปภายใต้โปรแกรมการเดินทางทั้งหมดของเรา เช่น

การพลาดการออกเดินทางของเรือเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้าและ/หรือขาดการเชื่อมต่อ

การสูญเสียวันดำน้ำอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น

อากาศแปรปรวน

ความชำรุดของเครื่องกลของเรือที่ใช้เดินทานและค้างแรม

ความชำรุดของเครื่องกลของเครื่องจ่ายอากาศ

การผิดนัดทางการเงินของบริษัทผู้ให้บริการเรือ

การไร้ความสามารถทางการแพทย์ของคุณในการดำน้ำ

อุบัติเหตุเกี่ยวกับการดำน้ำที่เกิดกับผู้โดยสารรายอื่นที่อยู่บนเรือจนทำให้การดำน้ำที่วางแผนไว้ต้องล้มเลิกไป

โปรดทราบ: ประชาชนที่ไม่ใช่พลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถซื้อประกัน Dive & Travel Plus ซึ่งรวมข้อกำหนดต่อท้ายสำหรับการเดินทางโดยค้างแรมบนเรือไว้ในโปรแกรมได้

ถาม: ทำไมไม่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางทั่วไป?

ตอบ: การประกันการเดินทางทั่วไปอาจให้ความคุ้มครองการเดินทางของคุณได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การประกันนี้จะไม่คุ้มครองความสูญเสียวันดำน้ำ การพลาดการออกเดินทางของเรือ และอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว การเดินทางเพื่อดำน้ำ
ถือเป็นการเดินทางหรือการท่องเที่ยวตามปกติ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลักของการดำน้ำจำเป็นต้องต้องมีสิทธิประโยชน์การประกันเพิ่มเติมที่ครอบคลุมสถานการณ์เฉพาะ เช่น การรักษาพยาบาลในห้องกดบรรยากาศ

ถาม: คุณให้ความคุ้มครองการยกเลิก “ด้วยเหตุผลใดก็ได้” ใช่หรือไม่?

ตอบ: เราไม่ความคุ้มครองการยกเลิก “ด้วยเหตุผลใดก็ได้” อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองการยกเลิกของเราครอบคลุมหลายสาเหตุ นับตั้งแต่สภาพอากาศจนถึงประเด็นทางการแพทย์และอื่น ๆ เราแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดความคุ้มครอง
ฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรแกรมของคุณที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา

ถาม: คุณให้ความคุ้มครองการเดินทางเป็นระยะเวลา 1 ปีใช่หรือไม่?

ตอบ: ไม่ เรามีโปรแกรมรายปีสำหรับการเดินทางหลายครั้งที่คุ้มครองการเดินทางหลายครั้งตลอดทั้งปี ไม่เกิน 42 วันต่อ
การเดินทางหนึ่งครั้ง

ถาม: คุณให้ความคุ้มครองสภาพที่เป็นอยู่ก่อนแล้วหรือไม่?

ตอบ: โดยทั่วไป โปรแกรมของเราจะให้ความคุ้มครองคุณในกรณีที่แพทย์อนุญาตให้คุณดำน้ำได้ ในบางสถานการณ์
หากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับสภาพทางการแพทย์ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจถูกนับว่าเป็นสภาพที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจส่งผลต่อความคุ้มครองของคุณ ทั้งนี้ กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพที่เป็นอยู่ก่อนแล้วจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์เพื่อให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดจัดว่าเป็นสภาพ
ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว

ถาม: คุณให้ความคุ้มครองการสูญเสียวันดำน้ำหรือไม่?

ตอบ: ใช่ แผน Deluxe and Elite ของเรา (สำหรับผู้ที่พักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา) รวมถึงแผน Dive & Travel (สำหรับบุคคลที่ไม่ได้พักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้ความคุ้มครองการสูญเสียวันดำน้ำอันเนื่องมาจากการไม่สามารถดำน้ำได้อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการแพทย์และสภาพอากาศ

ถาม: คุณให้ความคุ้มครองปลายทางต่างประเทศทั้งหมดหรือไม่?

ตอบ: เราให้ความคุ้มครองทั่วโลก โปรดตรวจสอบนโยบายของเราเพื่อดูรายละเอียดและข้อจำกัด

ถาม: การดำน้ำเชิงเทคนิคและการดำถ้ำได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

ตอบ: ใช่ หากการดำน้ำทั้งสองประเภทเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสันทนาการ

ถาม: ฉันได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ทำกิจกรรมดำน้ำเชิงพาณิชย์หรือไม่?

ตอบ: ไม่ การดำน้ำเชิงพาณิชย์ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ถาม: การดำน้ำแบบไม่ใช้อุปกรณ์ การดำน้ำแบบใช้ Hookah และการดำน้ำแบบใช้ Rebreather ได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

ตอบ: ใช่ โปรแกรมของเรารวมความคุ้มครองสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมด

ถาม: โปรแกรมของไดฟ์อัซชัวร์ให้ความคุ้มครองฉันเมื่อทำการดำน้ำเบื้องต้นหรือไม่?

ตอบ: ใช่ แผนนี้รวมการดำน้ำประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะ

ถาม: อะไรบ้างที่ไม่ได้รับ