FAQ

โปรแกรมและความคุ้มครอง

ถาม: ฉันต้องเป็นสมาชิกไดฟ์อัซชัวร์ก่อนซื้อโปรแกรมหรือไม่?

ตอบ: ค่าสมาชิกรวมอยู่ในราคาโปรแกรมแล้ว เท่ากับว่าคุณจะกลายเป็นสมาชิกทันทีเมื่อทำการซื้อโปรแกรม

ถาม: ฉันจะสร้างบัญชีไดฟ์อัซชัวร์ได้อย่างไร?

ตอบ: เมื่อคุณลงทะเบียนในแผนสมาชิกแผนใดแผ่นหนึ่ง คุณจะถูกขอให้แจ้งที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน เมื่อจบขั้นตอน บัญชีของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและคุณจะได้รับอีเมล์ต้อนรับพร้อมด้วยรายละเอียดที่ต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบ

ถาม: โปรแกรมการเดินทางของไดฟ์อัซชัวร์มีความแตกต่างอย่างไร?

ตอบ: สิ่งที่แตกต่างจากโปแกรมการประกันการเดินทางอื่น ๆ คือ โปรแกรมการเดินทางเพื่อดำน้ำของเราให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุจากการดำน้ำอย่างครบถ้วน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับนักดำน้ำ เช่น การสูญเสียวันดำน้ำและข้อกำหนดต่อท้ายเกี่ยวกับการเดินทางโดยค้างแรมบนเรือ นักดำน้ำที่ไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุการดำน้ำต่างหากจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากความคุ้มครองจากโปรแกรมการเดินทางเพื่อดำน้ำของเราเช่นกัน โปรดทราบว่าแผนประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองคุณในขณะที่คุณดำน้ำและเดินทางนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของคุณเท่านั้น

ถาม: Single Trip vs Multi Trip: ฉันควรเลือกวันเริ่มต้นวันไหน?
ตอบ: สำหรับความคุ้มครองแบบเที่ยวเดียว ให้เลือกวันที่แน่นอนของการเดินทางของคุณเมื่อคุณวางแผนที่จะออกจากบ้านและเมื่อคุณวางแผนที่จะกลับ
สำหรับความคุ้มครองแบบหลายเที่ยว ให้เลือกวันที่ที่คุณต้องการให้ความคุ้มครองการยกเลิกของคุณเริ่มต้น โดยไม่คำนึงถึงวันออกเดินทางของคุณ หากคุณเลือกวันที่เริ่มต้นในอนาคต คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองสำหรับการยกเลิกจนถึงวันนั้น โปรดเลือกอย่างระมัดระวัง!

ถาม: โปรแกรมมีการจำกัดความลึกหรือไม่?

ตอบ: ไดฟ์อัซชัวร์ไม่มีการจำกัดความลึก (ตราบใดที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและระเยียบปฏิบัติ และนักดำน้ำได้รับการรับรองตามนั้น) ทั้งนี้ คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองสำหรับดำน้ำที่ความลึกเกินกว่าระดับที่คุณได้รับการรับรอง

ถาม: การรักษาในห้องกดบรรยากาศและการเคลื่อนย้ายมีค่าใช่จ่ายเท่าไหร่?

ตอบ: การรักษาในห้องกดบรรยากาศและการเคลื่อนย้ายอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการบาดเจ็บและระยะทางในการเคลื่อนย้ายสมาชิก

ถาม: ไดฟ์อัซชัวร์ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่อยู่ในรายชื่อได้รับการอนุมัติก่อนใช่หรือไม่?

ตอบ: เราสามารถชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการทุกราย

ถาม: คำว่า “ประเทศที่เป็นถิ่นพำนัก” หมายถึงอะไร?

ตอบ: ประเทศที่เป็นถิ่นพำนัก หมายถึง ประเทศที่คุณใช้เวลาพักอาศัยอยู่อย่างน้อย 180 วันต่อปี ไม่ว่าคุณจะถือสัญชาติใดหรือหนังสือเดินทางของประเทศใดก็ตาม

ถาม: แผนประกันของไดฟ์อัซชัวร์มีการจำกัดอายุหรือไม่?

ตอบ: แผนประกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับการดำน้ำของไดฟ์อัซชัวร์ให้ความคุ้มครองแก่นักดำน้ำที่มีอายุอย่างน้อย 8 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี

สำหรับแผนการเดินทางเพื่อดำน้ำของเรา เราให้ความคุ้มครองผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป

ถาม: ฉันสามารถซื้อโปรแกรมของคุณโดยไม่ได้ดำน้ำได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ โปรแกรมการเดินทางของเราให้ความคุ้มครองเรื่องการยกเลิก การขัดข้อง และการเดินทางอื่น ๆ เช่นเดียวกับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่เกี่ยวกับการดำน้ำ การประกันการเดินทางเป็นการคุ้มครองการลงทุนของคุณ และครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ อีกทั้งยังคุ้มครองกระเป๋าหาย ความล่าช้าในการเดินทาง
การขาดการเชื่อมต่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ถาม: มีส่วนลดสำหรับการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อการดำน้ำหรือไม่?

ตอบ: มี โปรแกรมประกันการเดินทางแบบเที่ยวเดียว