FAQ

โปรแกรมและความคุ้มครอง

ถาม: ฉันต้องเป็นสมาชิกไดฟ์อัซชัวร์ก่อนซื้อโปรแกรมหรือไม่?

ตอบ: ค่าสมาชิกรวมอยู่ในราคาโปรแกรมแล้ว เท่ากับว่าคุณจะกลายเป็นสมาชิกทันทีเมื่อทำการซื้อโปรแกรม

ถาม: ฉันจะสร้างบัญชีไดฟ์อัซชัวร์ได้อย่างไร?

ตอบ: เมื่อคุณลงทะเบียนในแผนสมาชิกแผนใดแผ่นหนึ่ง คุณจะถูกขอให้แจ้งที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน เมื่อจบขั้นตอน บัญชีของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและคุณจะได้รับอีเมล์ต้อนรับพร้อมด้วยรายละเอียดที่ต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบ

ถาม: โปรแกรมการเดินทางของไดฟ์อัซชัวร์มีความแตกต่างอย่างไร?

ตอบ: สิ่งที่แตกต่างจากโปแกรมการประกันการเดินทางอื่น ๆ คือ โปรแกรมการเดินทางเพื่อดำน้ำของเราให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุจากการดำน้ำอย่างครบถ้วน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับนักดำน้ำ เช่น การสูญเสียวันดำน้ำและข้อกำหนดต่อท้ายเกี่ยวกับการเดินทางโดยค้างแรมบนเรือ นักดำน้ำที่ไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุการดำน้ำต่างหากจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากความคุ้มครองจากโปรแกรมการเดินทางเพื่อดำน้ำของเราเช่นกัน โปรดทราบว่าแผนประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองคุณในขณะที่คุณดำน้ำและเดินทางนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของคุณเท่านั้น

ถาม: Single Trip vs Multi Trip: ฉันควรเลือกวันเริ่มต้นวันไหน?
ตอบ: สำหรับความคุ้มครองแบบเที่ยวเดียว ให้เลือกวันที่แน่นอนของการเดินทางของคุณเมื่อคุณวางแผนที่จะออกจากบ้านและเมื่อคุณวางแผนที่จะกลับ
สำหรับความคุ้มครองแบบหลายเที่ยว ให้เลือกวันที่ที่คุณต้องการให้ความคุ้มครองการยกเลิกของคุณเริ่มต้น โดยไม่คำนึงถึงวันออกเดินทางของคุณ หากคุณเลือกวันที่เริ่มต้นในอนาคต คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองสำหรับการยกเลิกจนถึงวันนั้น โปรดเลือกอย่างระมัดระวัง!

ถาม: โปรแกรมมีการจำกัดความลึกหรือไม่?

ตอบ: ไดฟ์อัซชัวร์ไม่มีการจำกัดความลึก (ตราบใดที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและระเยียบปฏิบัติ และนักดำน้ำได้รับการรับรองตามนั้น) ทั้งนี้ คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองสำหรับดำน้ำที่ความลึกเกินกว่าระดับที่คุณได้รับการรับรอง

ถาม: การรักษาในห้องกดบรรยากาศและการเคลื่อนย้ายมีค่าใช่จ่ายเท่าไหร่?

ตอบ: การรักษาในห้องกดบรรยากาศและการเคลื่อนย้ายอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการบาดเจ็บและระยะทางในการเคลื่อนย้ายสมาชิก

ถาม: ไดฟ์อัซชัวร์ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่อยู่ในรายชื่อได้รับการอนุมัติก่อนใช่หรือไม่?

ตอบ: เราสามารถชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการทุกราย

ถาม: คำว่า “ประเทศที่เป็นถิ่นพำนัก” หมายถึงอะไร?

ตอบ: ประเทศที่เป็นถิ่นพำนัก หมายถึง ประเทศที่คุณใช้เวลาพักอาศัยอยู่อย่างน้อย 180 วันต่อปี ไม่ว่าคุณจะถือสัญชาติใดหรือหนังสือเดินทางของประเทศใดก็ตาม

ถาม: แผนประกันของไดฟ์อัซชัวร์มีการจำกัดอายุหรือไม่?

ตอบ: แผนประกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับการดำน้ำของไดฟ์อัซชัวร์ให้ความคุ้มครองแก่นักดำน้ำที่มีอายุอย่างน้อย 8 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี

สำหรับแผนการเดินทางเพื่อดำน้ำของเรา เราให้ความคุ้มครองผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป

ถาม: ฉันสามารถซื้อโปรแกรมของคุณโดยไม่ได้ดำน้ำได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ โปรแกรมการเดินทางของเราให้ความคุ้มครองเรื่องการยกเลิก การขัดข้อง และการเดินทางอื่น ๆ เช่นเดียวกับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่เกี่ยวกับการดำน้ำ การประกันการเดินทางเป็นการคุ้มครองการลงทุนของคุณ และครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ อีกทั้งยังคุ้มครองกระเป๋าหาย ความล่าช้าในการเดินทาง
การขาดการเชื่อมต่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ถาม: มีส่วนลดสำหรับการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อการดำน้ำหรือไม่?

ตอบ: มี โปรแกรมประกันการเดินทางแบบเที่ยวเดียวของเรามีอัตราส่วนลดสำหรับการเดินทางที่ไม่ใช้เพื่อการดำน้ำหรือสำหรับสมาชิกครอบครัวที่ไม่ได้ดำน้ำด้วย

ถาม: ถ้าฉันใช้ไมล์สะสมเพื่อซื้อตั๋ว ฉันต้องรวมตั๋วเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเดินทางด้วยหรือไม่?

ตอบ: ไม่ต้อง คุณควรรวมเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกคืนได้และมีหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น

ถาม: ฉันสามารถรวมสมาชิกครอบครัวเข้าไปในแผนประกันแม้ว่าจะมีที่อยู่ต่างกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกครอบครัวดังล่าวควรพักอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกับคุณ

ถาม: ค่าประกันการเดินทางเท่าไหร่?

ตอบ: เบี้ยประกันสำหรับโปรแกรมการเดินทางของเราได้รับการคำนวณตามค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระยะเวลา และอายุของสมาชิก จึงทำให้ราคาแตกต่างกันไป คุณสามารถขอรับใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วและง่ายดายได้จากระบบการเสนอราคาออนไลน์ของเราที่หน้าแรกของเว็บไซต์ไดฟ์อัซชัวร์ www.diveassure.com

ถาม: ฉันคิดว่าตัวเองพร้อมซื้อแล้ว วิธีการซื้อโปรแกรมที่ดีที่สุดคืออะไร?

ตอบ: หากคุณต้องการซื้อโปรแกรม คุณสามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองโดยใช้ระบบการเสนอราคาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ไดฟ์อัซชัวร์ www.diveassure.com หรือโทรหาทีมสนับสนุนลูกค้าของเราที่หมายเลขภายในประเทศที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

ถาม: เวลาที่เหมาะที่สุดในการซื้อประกันการเดินทางคือช่วงไหน?

ตอบ: คุณควรซื้อประกันการเดินทางทันทีที่คุณชำระค่ามัดจำการเดินทางแล้วเพื่อคุ้มครองการลงทุนของคุณ

ถาม: เมื่อไหร่ที่ถือว่าสายเกินกว่าจะซื้อประกันการเดินทาง?

ตอบ: คุณสามารถซื้อประกันการเดินทางได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์บางประการได้หากคุณซื้อความคุ้มครองน้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อน
ที่เกี่ยวกับโปรแกรมโดยละเอียดอีกครั้ง

ถาม: มีส่วนลดสำหรับการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อการดำน้ำหรือไม่?

ตอบ: มี โปรแกรมประกันการเดินทางแบบเที่ยวเดียวของเรามีอัตราส่วนลดสำหรับการเดินทางที่ไม่ใช้เพื่อการดำน้ำหรือสำหรับสมาชิกครอบครัวที่ไม่ได้ดำน้ำด้วย

ถาม: ฉันสามารถลงทะเบียนเป็นกลุ่มได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ กลุ่มจำนวนสิบคนหรือมากกว่าจะได้รับส่วนลดร้อยละ 10 ในการลงทะเบียนกลุ่ม เราต้องได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสมาชิก ซึ่งรวมถึง ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ หากคุณต้องการทราบข้อมูลและลงทะเบียน
โปรดติดต่อเรา

ถาม: ฉันจะเลือกจำนวนที่ยกเลิกได้อย่างไร? และรวมอะไรบ้าง?

ตอบ: เมื่อเลือกความคุ้มครองการยกเลิก ให้เลือกรายการซื้อทั้งหมดที่ไม่สามารถคืนเงินได้ซึ่งเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณต้องการเรียกร้องคืนในกรณีที่การเดินทางของคุณถูกยกเลิก

ถาม: แล้วถ้าฉันมีปลายทางมากกว่าหนึ่งที่ล่ะ?

ตอบ: เมื่อลงทะเบียนความคุ้มครองการเดินทางเที่ยวเดียว ให้เลือกปลายทางที่คุณจะใช้เวลามากที่สุดอยู่ที่นั่น คุณจะได้รับความคุ้มครองตลอดวันที่คุ้มครองโดยไม่ว่าคุณจะเลือกประเทศปลายทางที่ใดก็ตาม

ถาม: ฉันต้องเลือกข้อกำหนดต่อท้ายการเดินทางโดยค้างแรมบนเรือเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในช่วงที่ค้างแรมบนเรือหรือไม่?

ตอบ: ข้อกำหนดต่อท้ายการเดินทางโดยค้างแรมบนเรือเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นได้บนเรือ คุณจะได้รับความคุ้มครองเมื่ออยู่บนเรือในส่วนของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการดำน้ำและการเดินทางโดยทั่วไปภายใต้โปรแกรมการเดินทางทั้งหมดของเรา เช่น

การพลาดการออกเดินทางของเรือเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้าและ/หรือขาดการเชื่อมต่อ

การสูญเสียวันดำน้ำอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น

อากาศแปรปรวน

ความชำรุดของเครื่องกลของเรือที่ใช้เดินทานและค้างแรม

ความชำรุดของเครื่องกลของเครื่องจ่ายอากาศ

การผิดนัดทางการเงินของบริษัทผู้ให้บริการเรือ

การไร้ความสามารถทางการแพทย์ของคุณในการดำน้ำ

อุบัติเหตุเกี่ยวกับการดำน้ำที่เกิดกับผู้โดยสารรายอื่นที่อยู่บนเรือจนทำให้การดำน้ำที่วางแผนไว้ต้องล้มเลิกไป

โปรดทราบ: ประชาชนที่ไม่ใช่พลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถซื้อประกัน Dive & Travel Plus ซึ่งรวมข้อกำหนดต่อท้ายสำหรับการเดินทางโดยค้างแรมบนเรือไว้ในโปรแกรมได้

ถาม: ทำไมไม่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางทั่วไป?

ตอบ: การประกันการเดินทางทั่วไปอาจให้ความคุ้มครองการเดินทางของคุณได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การประกันนี้จะไม่คุ้มครองความสูญเสียวันดำน้ำ การพลาดการออกเดินทางของเรือ และอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว การเดินทางเพื่อดำน้ำ
ถือเป็นการเดินทางหรือการท่องเที่ยวตามปกติ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลักของการดำน้ำจำเป็นต้องต้องมีสิทธิประโยชน์การประกันเพิ่มเติมที่ครอบคลุมสถานการณ์เฉพาะ เช่น การรักษาพยาบาลในห้องกดบรรยากาศ

ถาม: คุณให้ความคุ้มครองการยกเลิก “ด้วยเหตุผลใดก็ได้” ใช่หรือไม่?

ตอบ: เราไม่ความคุ้มครองการยกเลิก “ด้วยเหตุผลใดก็ได้” อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองการยกเลิกของเราครอบคลุมหลายสาเหตุ นับตั้งแต่สภาพอากาศจนถึงประเด็นทางการแพทย์และอื่น ๆ เราแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดความคุ้มครอง
ฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรแกรมของคุณที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา

ถาม: คุณให้ความคุ้มครองการเดินทางเป็นระยะเวลา 1 ปีใช่หรือไม่?

ตอบ: ไม่ เรามีโปรแกรมรายปีสำหรับการเดินทางหลายครั้งที่คุ้มครองการเดินทางหลายครั้งตลอดทั้งปี ไม่เกิน 42 วันต่อ
การเดินทางหนึ่งครั้ง

ถาม: คุณให้ความคุ้มครองสภาพที่เป็นอยู่ก่อนแล้วหรือไม่?

ตอบ: โดยทั่วไป โปรแกรมของเราจะให้ความคุ้มครองคุณในกรณีที่แพทย์อนุญาตให้คุณดำน้ำได้ ในบางสถานการณ์
หากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับสภาพทางการแพทย์ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจถูกนับว่าเป็นสภาพที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจส่งผลต่อความคุ้มครองของคุณ ทั้งนี้ กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพที่เป็นอยู่ก่อนแล้วจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์เพื่อให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดจัดว่าเป็นสภาพ
ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว

ถาม: คุณให้ความคุ้มครองการสูญเสียวันดำน้ำหรือไม่?

ตอบ: ใช่ แผน Deluxe and Elite ของเรา (สำหรับผู้ที่พักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา) รวมถึงแผน Dive & Travel (สำหรับบุคคลที่ไม่ได้พักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้ความคุ้มครองการสูญเสียวันดำน้ำอันเนื่องมาจากการไม่สามารถดำน้ำได้อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการแพทย์และสภาพอากาศ

ถาม: คุณให้ความคุ้มครองปลายทางต่างประเทศทั้งหมดหรือไม่?

ตอบ: เราให้ความคุ้มครองทั่วโลก โปรดตรวจสอบนโยบายของเราเพื่อดูรายละเอียดและข้อจำกัด

ถาม: การดำน้ำเชิงเทคนิคและการดำถ้ำได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

ตอบ: ใช่ หากการดำน้ำทั้งสองประเภทเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสันทนาการ

ถาม: ฉันได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ทำกิจกรรมดำน้ำเชิงพาณิชย์หรือไม่?

ตอบ: ไม่ การดำน้ำเชิงพาณิชย์ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ถาม: การดำน้ำแบบไม่ใช้อุปกรณ์ การดำน้ำแบบใช้ Hookah และการดำน้ำแบบใช้ Rebreather ได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

ตอบ: ใช่ โปรแกรมของเรารวมความคุ้มครองสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมด

ถาม: โปรแกรมของไดฟ์อัซชัวร์ให้ความคุ้มครองฉันเมื่อทำการดำน้ำเบื้องต้นหรือไม่?

ตอบ: ใช่ แผนนี้รวมการดำน้ำประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะ

ถาม: อะไรบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง?

ตอบ: กรมธรรม์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองทุกอย่าง โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมของคุณอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองที่คุณได้รับ

ประเด็นหลักที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง คือ

การดำน้ำที่ทำให้คุณดำลงไปลึกกว่าขีดจำกัดที่คุณได้รับการรับรองในปัจจุบัน

ทุกสิ่งที่ระบุไว้ในประเด็นทั่วไปที่ไม่รวมอยู่ในความคุ้มครอง

ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ต่อเนื่องเมื่อคุณเดินทางกลับมายังประเทศบ้านเกิด

การดำน้ำที่ไม่ใช่เชิงสันทนาการ

ถาม: แผนการเดินทางไดฟ์อัซชัวร์รวมความคุ้มครองสำหรับกีฬาอื่น ๆ / กีฬาฤดูหนาวหรือไม่?

ตอบ: ถึงแม้ว่าแผนการเดินทางเพื่อดำน้ำรวมความคุ้มครองเกี่ยวกับกีฬาหลากหลายประเภท แต่ความคุ้มครองสำหรับกีฬาฤดูหนาวยังไม่มีในตอนนี้ กรุณาอ่านรายละเอียดความคุ้มครองสำหรับแผนการเดินทางของเราอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครองและประเภทใดที่ไม่รวมอยู่ในความคุ้มครอง

ถาม: ฉันจะอ่านข้อความขอกรมธรรม์ฉบับสมบูรณ์ได้จากที่ไหน?

ตอบ: คุณสามารถอ่านรายละเอียดความคุ้มครองทั้งหมดของโปรแกรมของเราได้บนเว็บไซต์ www.diveassure.com
ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างแต่ละโปรแกรมจะมีชื่อกำกับไว้ว่า ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข

ถาม: ทำไมระบบจึงแสดงข้อความว่า “ไม่พบโปรแกรม สมาชิกบางรายไม่มีโปรแกรมการเดินทางที่เหมาะสม”?

ตอบ: โดยปกติข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อสมาชิกมีอายุเกินกว่าที่จำกัดไว้สำหรับโปรแกรม หรือภูมิภาคที่สมาชิกอาศัยอยู่ไม่ใช่ภูมิภาคที่ได้รับความคุ้มครอง

ถาม: ปฐมภูมิและทุติยภูมิต่างกันอย่างไร?

ตอบ: กรมธรรม์แบบปฐมภูมิ หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรอให้บริษัทประกันอื่นชำระเงินก่อน เราสามารถชำระเงินค่ารักษาในห้องกดบรรยากาศทั่วโลกได้โดยตรงและรวดเร็วเพราะเราไม่ต้องรอให้บริษัทประกันอื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง กรมธรรม์ประเภทนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องควักเงินจำนวนมหาศาลเพื่อชำระค่าใช้จ่ายเอง นอกจากนี้ การเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนที่เราเป็นผู้ดำเนินการจะไม่มีผลต่อค่าเบี้ยประกันที่คุณชำระสำหรับการทำประกันสุขภาพของคุณ

ถาม: ทำไมคุณถึงไม่คุ้มครองการดำน้ำภายในประเทศสหรัฐอเมริกา?

ตอบ: เรากำลังจัดทำกรมธรรม์ใหม่สำหรับความคุ้มครองภายในประเทศตามระเบียบเกี่ยวกับการประกันเฉพาะของแต่ละรัฐ

ถาม: คุณให้ความคุ้มครองศูนย์การดำน้ำและครูที่สอนดำน้ำภายใต้หน่วยงานรับรองทุกแห่งหรือไม่?

ตอบ: ศูนย์การดำน้ำทั้งหมดและนักดำน้ำอาชีพจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อพวกเขาสอนดำน้ำภายใต้หน่วยงานรับรองและได้รับการอนุมัติจากไดฟ์อัซชัวร์ คุณสามารถดูรายชื่อหน่วยงานรับรองได้ที่นี่

ถาม: โปรแกรมของไดฟ์อัซชัวร์รวมความรับผิดทางวิชาชีพด้วยหรือไม่?

ตอบ: ไดฟ์อัซชัวร์มีความคุ้มครองสองประเภท คือ ความคุ้มครองส่วนบุคคลซึ่งรวมอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการดำน้ำ และแผนประกันการเดินทางเพื่อดำน้ำ นอกจากนี้ ไดฟ์อัซชัวร์ยังมีโปรแกรมยังมีโปรแกรมการประกันความรับผิดทั่วไปให้แก่หน่วยงานฝึกอบรมด้วย แผนความรับผิดทั่วไปมีให้สำหรับศูนย์ดำน้ำ รีสอร์ท เรือที่พักค้างแรม และน้ำดำน้ำอาชีพอิสระ
ในประเทศที่ได้รับการคัดเลือก

ถาม: ฉันสามารถยกเลิกโปรแกรมและขอเงินคืนได้หรือไม่?

ตอบ: คำขอยกเลิกโปรแกรมที่มีผลคุ้มครองอยู่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันนับจากวันที่โปรแกรมมีผลหรือวันที่คุณออกเดินทาง  คุณจะได้รับเงินคืนเมื่อไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อหนังสือรับรองฉบับนี้

สถานการณ์ฉุกเฉิน

ถาม: หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ควรติดต่อไดฟ์อัซชัวร์หรือหน่วยบริการเหตุฉุกเฉินในท้องถิ่น?

ตอบ: ไดฟ์อัซชัวร์ควรได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุควรติดต่อหน่วยบริการเหตุฉุกเฉินท้องถิ่น (EMS) ด้วยตนเองก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อขอความช่วยเหลือและรักษาสภาพของสมาชิก หลังจากติดต่อ EMS ท้องถิ่นแล้ว คุณควรติดต่อไดฟ์อัซชัวร์ด้วย

บริการเหตุฉุกเฉินของไดฟ์อัซชัวร์

ถาม: ข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินมีอะไรบ้าง?

ตอบ: เมื่อเดินทาง คุณควรเก็บหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ได้รับไว้ให้ดี คุณอาจตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในมือถือของคุณเพื่อให้มั่นใจว่ามีหมายเลขพร้อมโทรตลอดเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหมายเลขกรมธรรม์ของไดฟ์อัซชัวร์ไว้กับตัวตลอดเวลาที่เดินทาง

ถาม: สายด่วนฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอื่น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษหรือไม่?

ตอบ: มี DiveAssure ให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาต่าง ๆ มากมายและสามารถให้การสนับสนุนสมาชิกจากทุกแห่งทั่วโลก

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบไฮเปอร์บาริค?

ตอบ: สมาชิก หุ้นส่วน และผู้นำการดำน้ำของไดฟ์อัซชัวร์สามารถโทรไปยังสายด่วนการแพทย์ของไดฟ์อัซชัวร์-ดยุค
เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการดำน้ำและประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการแพทย์ด้านการดำน้ำที่ไม่ฉุกเฉินได้

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ถาม: ฉันจะยื่นข้อเรียกร้องได้อย่างไร?

ตอบ: ด้านล่างนี้คือลิงก์ของแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

https://diveassure.com/en-intl/claims-procedures/

ส่งข้อเรียกร้องมายัง eclaims@gbg.com โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ดำเนินการตามคำแนะนำที่อยู่ด้านบนของแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแยกกันสำหรับแต่ละกรณีและผู้เสียหายแต่ละราย ใส่ข้อมูล
ที่สนับสนุนข้อเรียกร้องอย่างละเอียด รวมถึงหลักฐานค่าใช้จ่ายที่ชำระไปและไม่สามารถขอเงินคืนได้ที่คุณต้องการเรียกร้องคืน เอกสารทั้งหมดต้องยื่นภายใน 90 วันนับจากวันที่เกิดเหตุความสูญเสีย

หากข้อเรียกร้องได้รับการตรวจสอบและยอมรับ คุณจะได้รับเงินภายในสองสามสัปดาห์ หากไม่ได้รับการยอมรับ
คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนได้

ถาม: เอกสารใดบ้างที่ต้องมีเมื่อยื่นข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ตอบ: หากคุณชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไป ต้องต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับบันทึกทางการแพทย์
บิล รายงานทางคลินิก/บันทึกของแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น เพื่อส่งมาเป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้อง

ในกรณีของถูกขโมย คุณต้องยื่นรายงานจากตำรวจท้องถิ่น

สำหรับการยกเลิกการเดินทาง ความขัดข้อง และความล่าช้า คุณต้องยื่นหลักฐานที่บ่งชี้เหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของคุณ

บริการสมาชิก

ถาม: ฉันจะพิมพ์ใบรับรองของฉันได้อย่างไร?

ตอบ: ผ่านทางบัญชีออนไลน์ คลิกที่ Dashboard เพื่อดูโปรแกรมปัจจุบัน หากต้องการพิมพ์ใบรับรอง ให้คลิกที่เครื่องหมายพรินเตอร์ จะมีตัวเลือกให้ดูบัตรและข้อมูลการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นไดฟ์อัซชัวร์

ถาม: ฉันทำบัตรสมาชิกหาย ฉันสามารถขอบัตรใบใหม่ได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ เราสามารถออกบัตรสมาชิกใหม่ให้คุณได้

ถาม: ฉันจะอัพเดตข้อมูลส่วนตัวได้อย่างไร?

ตอบ: คุณสามารถอัพเดตข้อมูลของคุณได้โดยการเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางสมาชิกของคุณ ไปที่ app.diveassure.com และ
เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้ของคุณ (อีเมล์) และรหัสผ่าน ไปที่ Dashboard เพื่ออัพเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ปัญหาด้านเทคนิค

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรหากเบราเซอร์เกิดการติดขัดระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน?

ตอบ: หากขั้นตอนการลงทะเบียนเกิดความขัดข้อง เราแนะนำให้คุณเปิดแท็บแบบไม่ระบุตัวตนขึ้นมาบนเบราเซอร์ของคุณ วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบที่เกิดจากประวัติการใช้เบราเซอร์หรือคุกกี้ คุณยังสามารถลองลบเบราเซอร์
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาแบบนี้ได้

ถาม: ฉันจะตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้อย่างไร?

ตอบ: เมื่อคุณไปยังหน้าจอเข้าสู่ระบบ app.diveassure.com จะมีปุ่มตั้งค่ารหัสผ่านใหม่บนหน้าจอเข้าสู่ระบบ