Duke Dive Medicine

המרכז לרפואה היפבארית ופיזיולוגיה סביבתית Duke Dive Medicine (DDM) באוניברסיטת דיוק, צפון קרוליינה, ארה"ב, הינו הגוף המוביל ברפואת צלילה בארה"ב ובעולם. למרכז היסטוריה ארוכת שנים של פיתוח הצלילה ובטיחותה ושם גם נבנו טבלאות הצלילה עליהם התעשייה כולה מתבססת עד היום.

תאי לחץ רבים פרוסים ברחבי העולם. עם זאת, רמת ההכשרה, המיומנות והזמינות של צוותי הרפואה ההיפרברית בתאי הלחץ, שונה ממקום למקום – במיוחד במקומות מרוחקים. בזמן אמת, חברי/מבוטחי Diveassure ,זכאים לשירותי מידע ופיקוח רפואי של DDM, ללא תשלום.

מעבר למחקר שנמשך כל העת, מעניקה DDM גם שירותים ומידע רפואי מקצועי ועדכני. הרופאים ב-DDM זמינים לחברי DiveAssure ו/או למועדוני צלילה שעובדים עם DiveAssure  לייעוץ הן במקרי חירום והן בשאלות רפואיות לא דחופות (כמו כשירות לצלילה בהינתן מצב רפואי מסויים או הריון). כמו כן, מלווים רופאי DDM כל תאונת צלילה של חברי DiveAssure בכל מקום בעולם בו עזרתם נדרשת כדי להבטיח קבלת טפול נכון עד להחלמה מליאה.

לחץ כאן כדי ללמוד עוד על מרכז הרפואה ההיפבארית DDM.

שים לב: כל השרותים הניתנים דרך מרכז הרפואה ההיפבארית DDM, ניתנים באחריותם בלבד. DiveAssure אינה אחראית לאיכות השירות והיעוץ