שירותי ביטוח אחרים

עמותת דייבאשור מעמידה לרשות חבריה את הביטוחים  הבאים:

  • ביטוח אחריות משולבת למועדון צלילה.
  • ביטוח אחריות מקצועית למדריכי צלילה.
  • ביטוח תאונות צלילה בינלאומי לצוללים מוסמכים, תלמידי צלילה וצלילות נסיון.
  • ביטוח חבות מעבידים למועדוני הצלילה.

לקבלת שרות בענפי ביטוח אחרים ניתן לפנות לאמיר בירן https://biran-insurance.co.il/.

אמיר מכיר היטב את התחום את הכסוי הניתן על ידינו לחברי העמותה וישמח לעזור בכל שרותי הביטוח הנוספים.

*יש לציין כי שרותיו של אמיר ניתנים על ידו ועל אחריותו ודייבאשור לא תישא בכל אחריות, ככל שתהיה כזו, למעשה או למחדל כלשהו, כתוצאה מהתקשרות אתו.