אחריות משולבת – מסמכי ביטוח – ישראל

הכסוי הביטוחי בישראל ניתן באמצעות פוליסה של איילון חברה לביטוח בע"מ עם גבולות אחריות בסך $5,000,000 לתובע וסך $10,000,000 לתקופה.

רצ"ב:

  • פוליסת איילון חברה לביטוח
  • תקציר כיסוי בעברית
  • דוגמאת אישור ביטוח

עם הצטרפות של מועדון או מדריך יונפק לו אשור מתאים.

מבוטחים נוספים יכללו באשור המקורי ללא תשלום. הוספה של מבוטח נוסף בהמשך תחוייב בסך השווה ל- $75.

הכסוי למועדון כולל את כל עובדיו השכירים בעת עבודתם במועדון.

מדריך שעשוי לעבוד מחוץ למסגרת המועדון צריך לרכוש כסוי באופן עצמאי.